Θέμα: Γλυκά – Καφέδες

Δημιουργίες : Στέλιος

Καλήν εσπέρα φίλοι μου έφτασε το βραδάκι
με μαντινάδες προχωρά τ’όμορφο παρέακι